رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک خبر داد؛

طراحی المان‌های نوروزی ۱۴۰۲ در اراک

مرکزی-کلمه نیوز-رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک با اشاره به طراحی المان‌های نوروزی سال ۱۴۰۲، گفت: مجموعه‌ای از المان‌های شهری در طول سال طراحی و در سطح شهر نصب شده است و تا پایان سال المان‌های مناسبتی دیگری در سطح شهر نصب خواهد شد.

احمد حسنی با بیان اینکه طرح‌ها و موضوعات نقاشی‌ها متناسب با فرهنگ و آئین مردمی شهر اراک تعیین شده است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون در قسمت‌های مختلفی از شهر همانند خیابان‌های جهان پناه، عضد، سنجان و کرهرود نقاشی دیواری اجرا شده است.

وی افزود: هنرمندان سازمان در ایستگاه‌های مکث شهری واقع در میدان نماز، بلوار قدس و ابتدای خیابان محسنی نقاشی‌های زیبایی را اجرا کرده‌اند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون المان‌های زیادی به مناسبت‌های مختلف در سطح شهر نصب شده است که تعدادی از آنها به عنوان المان‌های ثابت (المان‌های نوروزی) باقی مانده است.

حسنی تصریح کرد: مجموعه‌ای از المان‌های شهری در طول سال طراحی و در سطح شهر نصب شده است که از آن جمله می‌توان به تندیس شهید قاسم سلیمانی، المان عصر عاشورا و المان انتزاعی پرنده قو اشاره کرد.

وی گفت: تا پایان سال المان‌های مناسبتی دیگری در سطح شهر نصب خواهد شد و در حال حاضر المان‌های نوروزی سال ۱۴۰۲ در حال طراحی است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک گفت: نیروهای سازمان در حال اجرای نقاشی دیواری در خیابان شهید بهشتی هستند و در نظر داریم نقاشی در تمام دیوارها از ابتدا تا انتهای این خیابان اجرا شود.